Luyện tập JLPT N4 | messages.TITLE1 | messages.TITLE2

Luyện tập JLPT N4

Card image cap
Đây là khoá học giúp các bạn đạt chứng chỉ JLPT N4. Tại khoá học này, chúng tôi đưa ra những câu hỏi có cấu trúc giống với đề thi thật. Sau đó, giáo viên sẽ giải thích cho các bạn về cách giải và câu trả lời.