Tiếng Nhật dành cho người Việt mới bắt đ | messages.TITLE1 | messages.TITLE2

Tiếng Nhật dành cho người Việt mới bắt đ

Card image cap
Bài học này dành cho những người Việt chưa từng học tiếng Nhật. Bằng tiếng Việt chúng tôi sẽ cung cấp và giải thích những kiến thức căn bản để các bạn có thể hiểu được tiếng Nhật từ cách đọc và cách viết của Hiragana và Katakana. Sau bài học này , chúng tôi khuyến khích các bạn nên tham khảo thêm các khoá học cơ bản bằng sách giáo khoa.
このレッスンは、日本語を全く学習したことがないベトナム人向けのレッスンです。ベトナム語で、日本語の文字「ひらがな」「カタカナ」の書き方や読み方から日本語を理解するための基礎の説明を提供します。このレッスン後に、教科書を使った基本的なコースを受講することを推奨します。