Nhấn ể đóng

Cách sử dụng hình thức động từ phủ định trong quá khứ của Nhật Bản な か っ “cho tên bị lỗi

Làm thế nào để sử dụng mẫu động từ phủ định trong quá khứ của Nhật Bản な か た “cho tên đã không phải là con trai: Cậu bé, chúng ta có bài học tuyệt vời cho bạn hôm nay không! Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Nhật Bản của bạn

Tiếp tục đọc
viVI