Nhấn ể đóng

Bài phát biểu kinh doanh của người Nhật: 接客 Các cụm từ được sử dụng như một nhân viên cửa hàng bán thời gian

Bài phát biểu kinh doanh của người Nhật: 接客 Các cụm từ được sử dụng như một nhân viên cửa hàng bán thời gian: Bạn có nghĩ đến việc xin việc bán thời gian ở Nhật Bản không? Bạn đã có một cái? Nếu…

Tiếp tục đọc
viVI