Nhấn ể đóng

Harakiri là gì?

Harakiri — hay còn gọi là “Seppuku” được sử dụng phổ biến hơn ở Nhật Bản — là một hình thức tự sát mang tính nghi lễ liên quan đến việc mổ bụng. Trong…

viVI