-Today's Topic-

原宿 に 行 っ た こ と が あ り ま す か.
Harajuku ni itta koto ga ari-masu ka?
Nakarating na ba kayo sa Harajuku?

原宿
Harajuku
Harajuku (isa sa pinakasikat na lugar para sa mga tinedyer sa Tokyo)

~ に 行 く
~ (lugar) ni iyon
upang pumunta sa (lugar)

~ (Karanasan) し た (っ た) こ と が あ り ま す か. (Form,) / し た こ と あ る? (Ipaalam.)
~ (karanasan) shita (tta) koto ga arimasu ka? / shita koto aru?
Nakarating na ba kayo (tapos na) bago?

Pag-uusap.1

原宿 に 行 っ た こ と が あ り ま す か. (Form.) / あ る? (Ipaalam.)
Harajuku ni itta koto ga ari-masu ka?
Nakarating na ba kayo sa Harajuku?

は い, あ り ま す. も う 5 回 も 行 き ま し た. (Form.) / 行 っ た よ. (Ipagbigay-alam.)
hai, arimasu. mou 5 (pumunta) kai mo ikimashita. / itta yo
Oo meron ako. Ako ay naroon ng maraming bilang 5 beses.

原宿 で ク レ ー プ を 食 べ た こ と が あ り ま す か. (Form.) / あ る? (Ipaalam.)
harajuku de crepe wp tabeta koto ga arimasu ka? / aru?
Sa Harajuku, sinubukan mo ba ang isang krep?

い い え, ま だ あ り ま せ ん. (Form.) / な い (ipaalam.)
iie, mada arimasen./nai.
Hindi, wala pa ako

と て も 有名 な の で, 食 べ た 方 が い い で す. (Form,) / い い よ. (Ipaalam.)
totemo yuumei nanode, tabeta houga ii desu./ii yo.
Iyon ay sikat na, at mas mahusay mong subukan ito.

(Form.) / わ か っ た. あ り が と う. (Ipagbigay-alam.) あ り が と う ご ざ い ま す.
wakari mashita. arigatou gozaimasu. / wakatta. arigatou.
Nakuha ko na. Salamat.

Pag-uusap.2

昨日 帰 る と き, 本田 さ ん に 会 い ま し た か. (Form.) / 会 っ た? (Ipaalam.)
kinou kaeru toki, honda-san ni aimashita ka?
Kahapon, nakilala mo ba si Mr.Honda sa iyong lakad?

会 っ て い ま せ ん. (Form.) / 会 っ て な い よ. (Ipagbigay-alam.)
atte imasen./atte nai yo.
Hindi ko ginawa (salubungin siya).

あ れ, 昨日 二人 が 話 し た と 聞 き ま し た. (Form.) / 聞 い た よ. (Ipaalam.)
ay, kinou futari ga hanashita sa kikimashita / kiita yo
Talaga? Narinig ko na nakilala mo at nakipag-usap ka kahapon.

あ あ, 帰 っ た あ と, 電話 で 話 し ま し た. (Form.) / 話 し た よ. (Ipaalam.)
aa, kaetta ato, denwa de hanashi mashita / hanashita yo
Oh, well, pagkatapos kong makauwi, pinag-usapan namin ang telepono.

そ う い う こ と で し た か. (Form.) / こ と ね. (Ipagbigay-alam.)
souiu koto deshita ka./koto ne.
Oh, naiintindihan ko ito ngayon.

Alamin ang Hapon online kasama ang BondLingo?